Regenergie

Dit is regenergie

U bent hier: Home > Klimaatdaken > Regenergie

De eisen aan de verwerking van regenwater op percelen worden steeds hoger en die kunnen doorgaans niet door één expertise worden ingevuld. Zeker nu afkoppelen en water vasthouden waar het valt, vaker de norm is in de gemeentelijke hemelwaterverordening. Dat regenwater op percelen moet worden verwerkt betekent dat zowel de opvang, vertraging, verwerking en afvoer op dezelfde vierkante meters moet gebeuren. Bovendien is water een kostbaar goed en streven we ernaar iedere regendruppel meerdere keren te gebruiken.

Samen verduurzaam je sneller

Partijen hebben elkaar voor deze integrale perceeloplossingen hard nodig. En juist daarom slaat ZinCo handen ineen met GEP Water, SolarFreezer. en De Groot Brandbeveiliging. Samen ontwikkelden wij het systeem REGENERGIE, een systeem dat:

 • de riolering ontlast bij piekbuien.
 • droogteproblematiek beperkt
 • hittestress reduceert.
 • het gebouw verwarmt door warmtewinning uit regenwater
 • water voor sprinklersystemen optimaal benut
 • en nog veel meer!

En het grote voordeel van deze samenwerking? Winst op alle fronten: één aanspreekpunt voor de volledige regenwateroplossing op het perceel, alle kennis van drup tot afvoer direct beschikbaar én optimale oplossingen in functie, techniek, esthetiek, circulariteit, veiligheid en kosten. Samen zorgen we ervoor dat water een bijdrage levert aan een duurzame leefomgeving.

Meteo active als drijvende kracht

De ZinCo Meteo Active is het slimme systeem, dat watersturing op het volledige perceel mogelijk maakt. Meteo Active wordt gebruikt voor het sturen van aanwezige en voorspelde waterstromen, op basis van de weersvoorspelling, en daarnaast het beheer van alle waterstromen op een terrein, inclusief het recyclen van grijs water afkomstig van gootstenen, douches en wasmachines. Door vroeg in het ontwerpproces weloverwogen keuzes te maken, kan een volledig circulair systeem worden opgezet.

Systeemopbouw REGENERGIE-dak

Op een REGENERGIE-project komen twee soorten daken voor. Een laag gelegen gebruiksdak met waterretentie en een hoger gelegen solar-groendak. Deze daken bevatten vaste elementen, waarbij ze afhankelijk van het totale systeem projectspecifiek worden gemaakt.

SPECIFICATIES

Retentie

Opbouwhoogte: Waterbuffering:
(min.) 140 mm (min.) 32 l/m²
Waterverzadigd gewicht: Helling:
(min.) 159 kg/m²

Solar

Opbouwhoogte: Waterbuffering:
(min.) 120 mm (min.) 26 l/m²
Waterverzadigd gewicht: Helling:
(min.) 118 kg/m² 1° - 9°
Schematische opbouw retentiedak


Schematische opbouw solar sedum

Systeemopbouw Retentie

De opbouw van een retentiedak is in basis altijd hetzelfde. Van top naar dak ziet dit er als volgt uit:

 1. Beplanting: voorgekweekte vegetatiemat, plugplanten of sprossen.
 2. Substraat Extensief
 3. Systeemfilter PV
 4. Retentie-element (RS 60 of RSX-krat)
 5. Waterhoudende beschermmat SSM 45
 6. Dakconstructie (wortelvast en zonder afschot)Systeemopbouw Solar

De opbouw van een sedumdak met zonnepanelen bestaat bij ZinCo altijd uit een geïntegreerd systeem. Van top naar dak ziet dit er zo uit:

 1. Zonnepaneel.
 2. Solar SGR Raamwerk
 3. Beplanting - Voorgekweekte vegetatiemat, plugplanten of sprossen
 4. Solar basis SB 200
 5. Fixodrain XD 20
 6. Dakconstructie (wortelvast)
Technische handleiding voor intensieve dakbegroening

Technische handleiding

Intensieve daken

Zet de specificaties direct goed in een bestek met de standaard bestektekst, deze download je direct via de button in de kantlijn.

Aandachtspunten REGENERGIE groendak

Integraal watermanagement op percelen toepassen? Let dan op de volgende ontwerp- en uitvoeringsaspecten voor het dak:

 • waterbeschikbaarheid. Is er voldoende water beschikbaar voor de gewenste functies: warmtewinning, irrigatie, hittestressreductie etc. Voor het sprinklersysteem is er altijd een basis.
 • de omgeving. Zijn omringende gebouwen of bomen van invloed op de maximaal op te wekken hoeveelheid zonne-energie.
 • hoeveel zonne-energie moet het dak opbrengen. Hoe meer panelen, hoe duurder het dak per m²?
 • de lokale biodiversiteit. Welke beplanting versterkt de lokale biodiversiteit? Afhankelijk hiervan kun je kiezen voor meer of minder afwisseling in beplanting.
 • welke uitstraling heeft het groendak. Welke beplanting wordt op de solar groendak aangelegd? Dit is van belang voor de draagkracht en de benodigde capaciteit.
 • de eisen uit de hemelwaterverordening van de gemeente. Hoeveel water moet het dak minimaal kunnen vasthouden?
 • de draagkracht van de constructie. Een verzadigd retentiedak kan al snel 150 kg/m² wegen. Laat daarom altijd de draagkracht van de dakconstructie door een constructeur vaststellen.
 • de dakbedekking waarop het retentiedak wordt aangebracht. Is deze volledig verkleefd en wortelvast?
 • de dakdetails. Is de opstandhoogte boven watervoerende laag minimaal 12 cm?

Wat zijn de kosten van REGENERGIE?

De kosten van een REGENERGIE hangen af van alle elementen in de dakopbouw. Daarbij moet je denken aan het aantal vierkante meters, de gewenste waterberging, het benodigde aantal zonnepanelen en wateropslag. Op basis van de ambities van het project stellen wij het meest geschikte REGENERGIE-systeem samen. Hierbij rekening houdend met draagkracht, budget en ontwerp.

Waar vind je een REGENERGIE-project?

Op 170+ projecten zitten de gebruikers van het gebouw er warmpjes of koel bij door de werking van het REGENERGIE systeem. Welke samenwerkingspartners betrokken zijn bij een REGENERGIE-opdracht hangt af van het project. Hoe meer partners worden betrokken, hoe meer synergie kan worden gevonden in functies en dimensies, en dus hoe groter het voordeel voor het project.

ZinCo maakt daken met impact

Voor ieder project bieden wij een passend systeem. En wat ons daarin onderscheidt, is dat we systemen leveren die écht een verschil maken voor de leefomgeving. Onze daken zijn door en door groen. Esthetisch, organisatorisch en uitvoeringstechnisch. Aantoonbaar duurzame daken herken je aan het EPD-certificaat. Maakt jouw project op het dak ook het verschil? Wij brengen je op de hoogte van alle mogelijkheden.

Regenergie

Regenergie